Tel No.(+001) 123-456-789

Meist

OÜ ORU KODU (ÜHENDAV ÜHING), OÜ KUKRUSE MAJA (ÜHENDATAV ÜHING) ja SOMPA MAJA (ÜHENDATAV ÜHING) on kokku leppinud, et ühinemisega läksid OÜ KUKRUSE MAJA ja SOMPA MAJA lepingud ja vara, sealhulgas kõik varalised õigused ja kohustused (s.h. ka Kohtla-Järve linna Sompa linnaosa kaugküttetrasside rekonstrueerimise projekti rahastamise lepingus Nr. 3-10/2094-9 ja Kohtla-Järve linna Kukruse linnaosa kaugküttetrasside rekonstrueerimise projekti rahastamise lepingus Nr. 3-10/2149-8 sätestatud õigused ja kohustused) üle OÜ ORU KODU alates ühinemislepingus ja seaduses sätestatud lepingupoolte kõigi õiguste ja kohustuste tekkimisest (jõustumisest).

Käesolevaga osaühing ORU KODU (reg.kood 10268560) ühines osaühinguga KUKRUSE MAJA (reg.kood 10369574) ja osaühinguga SOMPA MAJA (reg.kood 10316841). Sellekohane notariaalselt kinnitatud ühinemisleping sõlmiti 05.02.2015.a. Ühinemine toimus 15.05.2015.a.

OÜ ORU KODU (kehtiv on OÜ OSK GRUPP) asutati 14.09.1993. aastal Kohtla-Järve Linnavalitsuse varade baasil ja on linna 100%-lise osalusega ettevõte.OÜ OSK GRUPP osutab järgmiseid teenuseid:

Kohtla-Järve Oru linnaosas soojusenergia tootmine ja müümine, elamufondi hooldus kaasa arvatud kanalisatsiooni süsteemide hooldus;

Kohtla-Järve Oru linnaosas teede ja haljasalade hooldus;

Kohtla-Järve Kukruse linnaosas soojusenergia tootmine ja müümine, elamufondi hooldus kaasa arvatud kanalisatsiooni süsteemide hooldus;

Kohtla-Järve Kukruse linnaosas teede, haljasalade ja parkide hooldus;

Kohtla-Järve Sompa linnaosas soojusenergia jaotamine ja müümine;

Äri ja eraklientidele pakutakse erinevad remonditeenused:

Kohtla-Järve Sompa linnaosas saunateenused;

Kohtla-Järve linnavalitsuse hallatavatele asutustele erinevaid remondi teenuseid (vee, kanalisatsiooni ja soojusvarustuse avarii-ja jooksvad remonditööd, soojussõlmede igakuine hooldus,elektripaigaldise igakuine tehnilise kontrolli läbiviimine, ehitus ja- renoveerimistööd, muud hoonete ja rajariste hooldusega seotud tööd).Osaühingu OSK GRUPP osakapital 2015.aastal moodustas 62 761 eurot. Kohtla-Järve linna volikogu 2016.a juulis on võtnud vastu otsus suurendada osakapitali täiendavalt sissemaksete arvelt 300 000 euro võrra. Osaühingu OSK GRUPP osakapitaliks on 362 761 eurot. Üks osa nimiväärtusega 362 761 eurot, mis kuulub Kohtla-Järve linnale.

Seisuga 31.12.2016.a. oli OÜ-l 862 arveldusklienti: Oru linnaosa - 276; Sompa linnaosa - 392; Kukruse linnaosa - 158. Nendest on 19 korteriühistud ning 17 ettevõtted.